60. Medarbetarengagemang främjar serviceinnovation i offentliga tjänster

03 maj 2022
10:15 - 11:00
A2

60. Medarbetarengagemang främjar serviceinnovation i offentliga tjänster

Att chefer har en viktig roll i innovationsarbetet är känt sedan tidigare. Men hur skapar man förutsättningar så att medarbetarna blir en bidragande del i innovationsarbetet? Ledningen bör betona olika roller som anställda kan spela i innovationsprocesser när det gäller utvecklingen av offentliga tjänster. En modell belyser så kallad balanserad innovation, där medarbetarna har befogenhet att delta i intraprenörskap och innovationsaktiviteter. Ta del av forskningen på området där tre fallexempel presenteras och illustreras.

Lars Fuglsang, professor vid institutionen för samhällsvetenskap och näringsliv vid Roskilde universitet.
Moderator: Bo Edvardsson, professor Karlstad universitet.

0