21. Medborgardialog – från projekt till systematiskt arbetssätt

21. Medborgardialog – från projekt till systematiskt arbetssätt

Kommuner och regioner behöver utveckla dialogen med medborgarna, dels för att på ett bättre sätt ta vara på medborgarnas erfarenheter och sakkunskaper och dels för att fördjupa kunskapen om vårt demokratiska system och det samhällsuppdrag som kommuner och regioner har. I detta seminarium beskriver vi grunderna i hur medborgardialogen kan utvecklas från att vara pilotprojekt till ett arbetssätt som används och utvecklas systematiskt. Vi får också ta del av en eller flera kommuners erfarenheter av ett sådant förändringsarbete.

Malin Andersson och Susanne Carlsson utvecklingsledare fritids- och folkhälsoförvaltningen Borås stad samt Anders Nordh och Nils Munthe, SKR