Medborgardialog – kringboende som tillgång istället för hot

12 nov 2019
13:00 - 13:30
Smartare Samhälle

Medborgardialog – kringboende som tillgång istället för hot

Allmänhetens åsikter ses ofta av branschen som ett hot – Skanska vill istället se dem som en tillgång. Genom att tidigt i processen bjuda in till dialog, bland annat med ett innovativt digitalt verktyg, får invånarna vara med och utveckla staden som de själva vill bo i.

Christina Ingelsten, Affärsutvecklare och hållbarhetsprofil Skanska Göteborg
Seminariearrangör: Skanska Sverige AB

0