27. Medborgardialog om trygghet – allas ansvar

27. Medborgardialog om trygghet – allas ansvar

Trygghet är en fråga som de senaste åren tagit en allt större plats i samhällsdebatten. Många har efterfrågat kameror och väktare men dessa åtgärder behöver kompletteras med andra åtgärder och satsningar. Ta del av erfarenheter från fyra kommuner som valt att använda medborgardialog för att arbeta för ökad trygghet. Dessa kommuner har inriktat sig på att skapa ett gemensamt ansvarstagande för tryggheten mellan kommun, polis, fastighetsägare, civilsamhället och inte minst medborgarna.

Katarina Ljungkvist, förebyggande socialsekreterare, Elin Karlberg, ungdomsutvecklare, Malin Sturk, trygghetskoordinator och utvecklare Eskilstuna kommun samt Nils Munthe, handläggare och Lena Langlet, sektionschef Demokratisektionen, SKR.

0