121. Medborgarna som en resurs för beslutskraft!

121. Medborgarna som en resurs för beslutskraft!

SKL har under 12 år arbetet med att stödja kommuner och regioner i utvecklingen av medborgardialog i styrningen. Alla kommuner och regioner arbetar med medborgardialog och det finns många goda exempel. Medborgardialogen har utvecklats från att bara träffa så många som möjligt, till att vara underlag för beslut och under de senaste åren stödja en hållbar demokratisk utveckling där medborgare involveras även i de riktigt komplexa frågorna. Seminariet kommer innehålla teori, beskrivning av system och exempel från kommuner och regioner i arbetet med medborgardialog.

Martin Sande, founder of Dialogues, Susanna Norlin, Göteborgs stad, Lena Langlet, Anders Nordh och Nils Munthe, SKL.

0