60. Med hjälp av digitala verktyg blir Borås stad mer tillgänglig för invånarna.

22 nov 2023
10:00 - 10:45
A2

60. Med hjälp av digitala verktyg blir Borås stad mer tillgänglig för invånarna.

Som ett steg i att modernisera och effektivisera leveransen av välfärdstjänster till sina invånare, arbetar Borås stad aktivt med digitala verktyg. Genom att omfamna digitalisering har de strävat efter att öka tillgängligheten, kvaliteten och användarupplevelsen för sina medborgare. Vi kommer att prata om resan och hur ledningssystemet underlättat processerna och att det nu är en del av vardagen.

Andrea Zackrisson, implementationskonsult CANEA och Johana Söderström, strategisk verksamhetsutvecklare Borås stad.
Seminariearrangör: CANEA.