153. Mer och bättre vård genom nytänkande

14 Nov 2019
13:10 - 14:10

153. Mer och bättre vård genom nytänkande

Genom att tänka nytt har Ortopedkliniken på Västmanlands sjukhus och NU-sjukvården i Västra Götaland levererat mer och bättre vård. I Västerås kan 90 procent av patienterna som genomgår planerade ortopedoperationer gå hem dagen efter ingreppet. På så vis kan man operera fler och inga patienter har behövt skickas hem på operationsdagen på grund av platsbrist. I det glest befolkade Fyrbodal har Samverkande sjukvård, lett till att patienter kan få vård innan ambulansen är på plats. Hemsjukvårdens sköterskor larmas via en app och kan direkt sätta in insatser.

Maria Klingberg, projektledare Samverkande Sjukvård VGR och Thomas Ekblom, överläkare och sektionschef slutenvård vid ortopedkliniken Västmanland.

0