76. Mer värde för skattekronan

76. Mer värde för skattekronan

Skillnaderna i hur väl kommuner och regioner lyckas med kvalitet och effektivitet i sitt välfärdsuppdrag är fortsatt stora. Trots att det finns en bred enighet om att demografin kräver bättre resursanvändning går förändringsarbetet långsamt. Hur kommer det sig att vissa kommuner och regioner lyckas mycket bättre än andra – och varför är det så svårt att vara bra på allt? Och är det så att coronastödet har minskat viljan att effektivisera?

Ida Karkiainen, civilminister, Anders Morin, välfärdspolitiskt ansvarig Svenskt Näringsliv, Annika Wallenskog, chefsekonom SKR och Lars Thunberg (KD), ordförande i vård- och omsorgsnämnden Helsingborgs stad
Moderator: Robert Gidehag, Svenskt Näringsliv.
Seminariearrangör: Svenskt Näringsliv.

0