111. Mina sidor eller våra sidor?

111. Mina sidor eller våra sidor?

Digitalisering ger nya möjligheter att utveckla verksamheter och erbjuda nya tjänster. Men vi riskerar också att utestänga medborgare från tjänsterna genom att bygga upp digitala hinder. Vi lyfter fram viktiga motiv för att inkludera fler och ge bra förutsättningar att delta i det digitala samhället. Vi ger också konkreta exempel på vad man kan göra och vad man bör undvika, och hur vi kan arbeta tillsammans för att bidra till förändringar som är hållbara, inkluderande och demokratiska.

Örjan Hellström, konsulent IT Förvaltningen för kulturutveckling, Tore Johnsson, Regional Digitaliseringskoordinator och Anders Nordh, SKR samt företrädare från Västra Götalandsregionen

0