64. Mindre snack och mer verkstad

64. Mindre snack och mer verkstad

I ett av tilläggsdirektiven anges att Tillitsdelegationen ska stödja och följa fem myndigheter lite närmare i deras arbete med att tillämpa en mer tillitsbaserad styrning och ledning, den s k Tillits verkstaden. Delegationen ska också föreslå hur bl a erfarenheter av idé- och verksamhetsutveckling inom statliga myndigheter ska kunna spridas inom hela den statliga förvaltningen. Resultaten från Tillits verkstaden ska minska onödig administration, utveckla medarbetar skap och ledarskap samt höja kvaliteten och effektiviteten i statliga myndigheters verksamhet. Möt två av myndigheterna som deltar.

Jörgen Nilsson, kommissarie Polisområde Stockholm Nord, Thomas Mehralizade, senior utredare Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Christina Forsberg, ordförande Tillitsdelegationen.
Moderator: Jenny Madestam, lektor i offentlig förvaltning Södertörns högskola.

0