64. Mindre snack och mer verkstad

64. Mindre snack och mer verkstad

I ett av tilläggsdirektiv anges att Tillitsdelegationen ska stödja och följa fem myndigheter lite närmare i deras arbete med att tillämpa en mer tillitsbaserad styrning och ledning, den s k Tillitsverkstaden. Delegationen ska också föreslå hur bl a erfarenheter av idé- och verksamhetsutveckling inom statliga myndigheter ska kunna spridas inom hela den statliga förvaltningen. Resultaten från Tillitsverkstaden ska minska onödig administration, utveckla medarbetarskap och ledarskap samt höja kvaliteten och effektiviteten i statliga myndigheters verksamhet. Möt två av myndigheterna som deltar.

Jörgen Nilsson, kommissarie Polisområde Stockholm Nord, Thomas Mehralizade, senior utredare Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Christina Forsberg, generaldirektör CSN.

0