Minska dagarna med kaos

03 maj 2022
15:15 - 15:45
Vård & Hälsa

Minska dagarna med kaos

Produktionsstyrning skapar större kunskap om sjukvårdens komplexa verksamhet. Med kunskapen som grund och med förbättringsarbete som fortsättning kommer det att bli färre dagar i kaos.

Ritva Rosenbäck M.Sc., med bakgrund som chef i större produktioner. Numera doktorand på Högskolan Väst, författare till boken “Produktionsstyrning i sjukvården en väg framåt” och konsult.
Seminariearrangör: Flowistics AB

0