11. INSTÄLLD – Minska kommunens koldioxidutsläpp med hjälp av insikter från mobilnätet

02 maj 2022
13:15 - 14:00
A7

11. INSTÄLLD – Minska kommunens koldioxidutsläpp med hjälp av insikter från mobilnätet

Transporter står för cirka 20 % av de globala koldioxidutsläppen. Nästan hälften kommer från persontransporter på vägarna. Med insikter om rörelsemönster baserat på data från mobilnätet ihop med Cero-modellen som mäter, jämför och skapar handlingsplaner för minskade CO2-utsläpp, kan kommunen få koll på historik och identifiera de mest effektfulla åtgärderna, genom t ex simulering av förändringar i transportslag, och var de gör mest nytta.

Kristofer Ågren, chef för Data Insights Telia.
Seminariearrangör: Telia.

0