115. Möjligheternas samhälle – öka inlärning genom nya arbetssätt

115. Möjligheternas samhälle – öka inlärning genom nya arbetssätt

Genom nya arbetssätt skapas förutsättningar för att nå bättre resultat. En av nycklarna till skolframgång är läsning. Mellersta Förstadsskolan delar med sig av sitt lässtrategiprojekt som förutom goda resultat tilldelades Quality Innovation Award 2020. Nationella matematikcentrum delar med sig av goda exempel på hur man genom nytt arbetssätt kan öka inlärning och därmed nå bättre matematikresultat.

Nina Svensson, rektor och Ulrika Wirgin, biträdande rektor, Mellersta Förstadsskolan Malmö stad och Peter Nyström, universitetslekto Göteborgs universitet.
Moderator: Annette Björnson, SIQ.

0