Myndigheterna under pandemin

07 mar 2022
11:00 - 12:00

Myndigheterna under pandemin

Sverige har över 300 statliga myndigheter som arbetar för att medborgare och företag ska få en bra och effektiv service. Uppdraget ska utföras med hög kvalitet, rättssäkerhet och en hög grad av enkelhet. För att bemästra en rörligare omvärld präglad av snabba förändringar behöver myndigheter bygga en organisation som är öppen, förändringsbenägen och lärande. Hur har våra statliga myndigheter klarat av att ställa om och hantera den situation vi nu befinner oss i, med en pandemi som påverkar hela världen? Vilka lärdomar inför framtida kriser har man kunnat dra av den nuvarande situationen?

Maria Lundmark, stabschef Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF och Anna Block-Mazoyer, Ambassadör Sveriges Ambassad Tunisien m fl.
Moderator: Jenny Madestam, universitetslektor Försvarshögskolan.

0