Nå målen i förskolan även i kristider

22 nov 2023
10:45 - 11:15
Öppet Forum

Nå målen i förskolan även i kristider

Kommunal presenterar en ny utredning kring bemanningen i förskolan och på vilka sätt personalen upplever läget. Vilka lösningar behövs? Vad kostar uteblivna investeringar?

Sladjana Gustafsson, ordförande Kommunal Väst, modererar ett panelsamtal.
Seminariearrangör: Kommunal