117. Nära vård med sammanhållen planering på 1177

117. Nära vård med sammanhållen planering på 1177

Omställningen till nära vård pågår i hela landet, och syftar till att vård och omsorg ska arbeta mer personcentrerat och stödja patienten att bli en aktiv medskapare som har insyn och inflytande i sin egen vårdprocess. Detta underlättar inte bara för patienten utan också för vård- och omsorgspersonal som sparar både tid och pengar genom samverkan. Inera har utarbetat ett koncept som omfattar både regioner, kommuner och privata utförare som startar i början av 2024.

Cecilia Qwinth, Anette Nilsson, SKR, Erica Sandberg och Åsa Jackson, Västra Götalandsregionen.
Moderator: Sofie Zetterström, affärsområdeschef 1177 på Inera AB.
Seminariearrangör: Inera AB