117. Nära vård med sammanhållen planering på 1177

23 nov 2023
08:30 - 09:30
A6

117. Nära vård med sammanhållen planering på 1177

Omställningen till nära vård pågår i hela landet, och syftar till att vård och omsorg ska arbeta mer personcentrerat och stödja patienten att bli en aktiv medskapare som har insyn och inflytande i sin egen vårdprocess. Detta underlättar inte bara för patienten utan också för vård- och omsorgspersonal som sparar både tid och pengar genom samverkan. Inera har utarbetat ett koncept som omfattar både regioner, kommuner och privata utförare som startar i början av 2024.

Panel:
Cecilia Qwinth, författare och influencer samt driver bloggen “Mitt liv med Parkinson” – Anette Nilsson, projektledare Nära vård/Patientkontrakt SKR och utvecklingsstrateg Region Jönköpings län – Erica Sandberg, tf utvecklingschef koncernstab digitalisering Västra Götalandsregionen.
Moderator: Sofie Zetterström, affärsområdeschef 1177 och kunskapstjänster på Inera AB.
Seminariearrangör: Inera AB