Nästa steg mot en nära vård

23 nov 2023
11:30 - 12:00
Vård & Hälsa

Nästa steg mot en nära vård

För att möta den demografiska utvecklingen behöver vi fokusera på att stärka hälsa
och livskvalitet, istället för på sjukdom och diagnos. Vårdförbundets förslag: ”hälsoprogram för äldre”.

Jani Stjernström, vice förbundsordförande Vårdförbundet 
Seminariearrangör: Vårdförbundet