56. Nätläkare – effektiv vård eller bara dyrt?

56. Nätläkare – effektiv vård eller bara dyrt?

Digitaliseringen har gett patienter möjlighet att sitta hemma och utan kostnad snabbt få hjälp av en läkare. Fantastiskt tycker en del, inte alls bra tycker andra. Kritikerna menar att kostnaderna skenar, kvaliteten är dålig och det ger ändå ingen mätbar avlastningseffekt. Blir det bättre om vi stoppar vårdapparna och går tillbaka till väntrummen och köerna på vårdcentralerna? Eller finns det ändå en väg framåt där den digitala tekniken ger oss förutsättningar för en patientsäker vård av hög kvalitet, till en lägre kostnad?

Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd Region Stockholm, Göran Stiernstedt, särskild utredare Socialdepartementet, Livia Holm, kommunikations- och policychef KRY och Mårten Blix, fil. dr Institutet för Näringslivsforskning.
Moderator: Karin Klingenstierna, programledare.

0