Nivåvis produktionsstyrning i sjukvård

15 Nov 2017
16:00 - 16:30
Tema Ledarskap

Nivåvis produktionsstyrning i sjukvård

Är dagens planering i vården den mest optimala? Seminariet handlar om hur nivåvis produktionsstyrning ger en struktur som ökar förutsägbarheten och därmed förbättrar patientsäkerhet och arbetsmiljö.

Ritva Rosenbäck MSc, har gett ut boken Produktionsstyrning i sjukvården – en väg framåt.
Seminariearrangör: Proffesional Change.

0