Att bygga framtidens digitala ecosystem inom sjukvård

12 nov 2019
11:30 - 12:00
Tema Vård & Omsorg

Att bygga framtidens digitala ecosystem inom sjukvård

Traditionella sjukvårdssystem är ofta slutna och monolitiska och har svårt att hålla jämna steg med en ökande förändringshastighet. Vanliga utmaningar är föråldrad teknik, undermåliga gränssnitt och bristande kommunikation mellan olika system. Dessutom tillkommer ofta allehanda inlåsningseffekter.

Jarkko Enden, Nortal AB
Seminariearrangör: Nortal AB

0