29. Nya perspektiv på styrning när våra organisationer utmanas!

29. Nya perspektiv på styrning när våra organisationer utmanas!

Offentlig sektors verksamhet är omfattande och komplex. Kraven ökar och det är en ständig kamp att få kompetensen att räcka och ekonomin att gå ihop. Vi behöver nya perspektiv för att kunna erbjuda en god välfärd även i framtiden. Vad krävs då av vår styrning för att möta dagens och morgondagens utmaningar? Styrningen bör utgå från systemsyn och utvecklas med fokus på effekten på dem vi finns till för.

Kristiina Kulluvaara, kommunchef, Timrå kommun, Ulrika K Jansson, kommundirektör, Karlstad kommun, Lennart Wittberg, rådgivare och författare och Linda Persson Melin, SKR.
Moderator: Linda Nordberg, SKR.