93. Nya sätt att upphandla krävs för cirkularitet

93. Nya sätt att upphandla krävs för cirkularitet

Offentlig sektor upphandlar för 803 miljarder kr årligen. Att samla denna köpkraft genom att öppna upp för och ställa krav på cirkulära flöden möjliggör omställning till cirkulär ekonomi. Delegationen för cirkulär ekonomi identifierar hinder och förslag på åtgärder. Hur ska vi t ex kunna skilja på återvunnen och jungfrulig plast? Hur kan organisationen minska resursförbrukning genom delningslösningar, längre livslängd och återbruk? Hur går det till i praktiken?

Åsa Domeij, ordförande i regeringens delegation för cirkulär ekonomi, Robin Hörqvist, upphandlare Malmö stad, André Zandelin, vd Accus och Caroline Tottie, kategoriansvarig Adda Inköpscentral.
Moderator: Karin Peedu, upphandlingsstrateg SKR.

0