43. Nya vägar till bättre integration

43. Nya vägar till bättre integration

Många nyanlända behöver extra insatser för att klara språket och bli självförsörjande. Ibland fungerar inte det traditionella utbildningssystemet. Genom samverkan mellan olika aktörer kan man nå snabbare och bättre resultat, om det görs på rätt sätt. ”Språkprojektet – Skola för alla första dagen” har utvecklat en digital pedagogisk tjänst som gör att eleverna i egen takt kan läsa in faktakunskaper på sitt eget språk. I Göteborg har kommunala bostadsbolaget Framtiden gett nyanlända jobb och underlättat rekrytering genom att kombinera utbildning och praktik med sikte på fastighetsbranschen.

Maria Henriksson, kommunansvarig Språkprojektet Studi Sverige och Sükran Dogan, planeringsledare Förvaltningen AB Framtiden.
Moderator: Leif Eldås, handläggare SKL.

0