43. Nya vägar till bättre integration

43. Nya vägar till bättre integration

Många nyanlända behöver extra insatser för att klara språket och bli självförsörjande. SFI Umeå har med ”SFI – Klara färdiga gå” nått goda resultat genom att bredda språkundervisningen och ta in mer praktisk samhällskunskap. ”Språkprojektet – Skola för alla första dagen” har utvecklat en digital pedagogisk tjänst som gör att eleverna i egen takt kan läsa in faktakunskaper på sitt eget språk. I Göteborg har kommunala bostadsbolaget Framtiden gett nyanlända jobb och underlättat rekrytering genom att kombinera utbildning och praktik med sikte på fastighetsbranschen.

Elisabeth Söderström Persson, speciallärare och Svenska som andraspråklärare, Umeå kommun, Susanne Olovson, kommunansvarig Studi Sverige och Sükran Dogan, planeringsledare Förvaltningen AB Framtiden.

0