84.Nytt förslag om ett sammanhållet system för mottagande av asylsökande och nyanlända

15 Nov 2017
11:00 - 12:20
A6

84.Nytt förslag om ett sammanhållet system för mottagande av asylsökande och nyanlända

Mottagandeutredningen ska lämna förslag om ett framtida mottagningssystemet för asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn. Förslagen ska ha ett helhetsperspektiv på mottagandet och berör statens styrmedel, ansvarsfördelning mellan kommuner och statliga aktörer, ersättningar till kommuner och landsting samt tidiga insatser till asylsökande. Utredningen presenterar sina förslag och överväganden. Vad innebär de för kommuner och landsting? Hur påverkas nyanlända barn och vuxna? Skapar de bättre möjligheter för integration?

Martin Johansson, Mottagandeutredningen, samt representanter från kommuner, landsting och statliga aktörer.
Moderator: Per-Arne Andersson, direktör SKL.

0