Nyttorealisering för att stärka digital verksamhetsutveckling

13 nov 2019
14:30 - 15:00
Tema Ledarskap & Utveckling

Nyttorealisering för att stärka digital verksamhetsutveckling

Det nio kommuner starka digitaliseringsprojektet e-Samverkan jobbar för att uppnå likvärdig service och tillgänglighet i alla kommuner, både för invånare och företag. Genom effektivt utbyte mellan olika kompetenser och systematiserat arbetssätt fylls digitala plattformar med funktionella tjänster.

Jens Danielsson, e-Samverkan Örnsköldsviks kommun
Seminariearrangör: e-Samverkan / Kommunförbundet Västernorrland

0