144. Nyttorealisering – säkra välfärden

144. Nyttorealisering – säkra välfärden

Färre resurser behöver räcka till fler – men hur får man den ekvationen att gå ihop? Ett viktigt verktyg är nyttorealisering, alltså att ta fram bra beslutsunderlag för att kunna prioritera den utveckling som ger störst effekt – och sen dessutom realisera de effekterna! På det här seminariet får du lyssna till SKR, Inera och några kommuner om hur ni genom nyttokalkyler kan ge bättre välfärd. En nyttokalkyl kan användas som stöd vid beslutsfattande, bidra till en lyckad förändring och vara ett stöd när det gäller den viktiga uppföljningen.

Maria Ehrndal, verksamhetsutvecklare och chef för Ineras kommungrupp, Aina Bleikvassli, informationssäkerhetssamordnare Övertorneå kommun och Johanna Olsson, förvaltnings- och digitaliseringsledare Sollentuna kommun.
Moderator: Hanna Lundborg, digitaliseringsstrateg SKR.