56.Offentlig företrädare eller vanlig medborgare – om bisysslor, jäv och etik inom kommuner, landsting och region

56.Offentlig företrädare eller vanlig medborgare – om bisysslor, jäv och etik inom kommuner, landsting och region

I ljuset av händelser av misstänkt korruption och olämpligt beteende inom flera myndigheter diskuteras frågan om ämbetsmanna- och politikerrollen. Var går gränsen mellan personligt, privat och offentligt? Och är det som är lagligt alltid lämpligt? Hur står det till med den moraliska kompassen bland företrädarna för det offentliga Sverige 2017?

Natali Phalén, generalsekreterare Institutet Mot Mutor (IMM), Maria Vikingsson, kommunchef Sotenäs Kommun, Peter Alestig Blomqvist, reporter Svenska Dagbladet, Paul Lindvall (M), ordförande SKL:s demokratiberedning och 2:e vice ordf kommunstyrelsen Linköping samt Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist och Cecilia Berglin, SKL.

0