164. Offentlig sektor och strävan efter digital mognad

14 nov 2019
14:30 - 15:30
H2

164. Offentlig sektor och strävan efter digital mognad

Offentlig sektor står i början av en påtaglig omställning, med krav på såväl omfattande effektivisering och innovation. Digitalisering lyfts här fram som en fantastisk möjliggörare, men få organisationer har de nödvändiga förutsättningar som krävs för att lyckas. Sessionen lyfter med utgångspunkt i forskning fram det aktuella nuläget för offentlig sektor i termer av digital mognad, dvs organisationens förmåga att tillgodogöra sig nyttorna med digitalisering. Utgångspunkten är en modell (DiMiOS) framtagen på uppdrag av Regeringskansliet som i dagsläget används av offentliga aktörer.

Johan Magnusson, docent Göteborgs universitet och SCDI.

0