133. Ökad processmognad och större kundvärde

14 nov 2019
10:10 - 11:30

133. Ökad processmognad och större kundvärde

Ett av SIQs kommunnätverk har under året fokuserat på processbegreppet och hur vi säkerställer att processerna skapar det värde som det var tänkt. Processmognadsanalyser har genomförts för att styra inriktningen på, och följa upp genomslagskraften av, det förbättringsarbete som gjorts under året. Under seminariet kommer vi att få veta om processmognaden har ökat, vilka effekterna blivit och vilka lärdomar och insikter deltagarna fått med sig i arbetet.

Maria Viidas, senior projektledare SIQ samt representanter från de kommuner som ingått i nätverkets arbete under året; Botkyrka, Hammarö, Skövde, Säffle, Tyresö och Vaxholm.

0