Olofströms kommun lyckades med hälsan

13 nov 2019
12:15 - 12:45
Tema Ledarskap & Utveckling

Olofströms kommun lyckades med hälsan

Hur skapar man en kulturförändring som ger sänkta sjuktal, bättre HME-index och ökad trivsel?
Olofström valde att bygga sitt ledarskap och medarbetarskap på ett tydligt främjande/salutogent synsätt.
Seminariet presenterar de framgångsfaktorer som gjorde att projektet, Heja hälsan 2.0 lyckades.

Johanna Halldén, chefscoach och Peter Lindberg, konsult Hälsopromotion Gruppen samt Lena Persson, projektledare och Alina Ejder, projektledare Olofströms kommun.
Seminariearrangör: Svenska Hälsopromotion Gruppen AB

0