119. Om toppchefsjobbet i kommuner

119. Om toppchefsjobbet i kommuner

Som den högsta kommunala chefen är risken att få sparken stor. Arbetet innebär ständiga utmaningar på många plan och ger väldigt lite lugn och ro. Vad är det som gör att man vill bli toppchef i en kommun? Vilka är de stora utmaningarna i arbetet som kommunal toppchef? Vad karakteriserar den ideala arbetsfördelningen mellan chefer och politiker? Erfarna kommundirektörer presenterar problem, utmaningar och glädjeämnen i rollen som kommunens högste tjänsteman.

Kommundirektörerna Vesna Jovic, Järfälla, Camilla Bruno Dunsæd, Kristiansand, Tomas Häyry, Vasa och Per Røner, f d kommundirektør Stevns kommune.
Moderatorer: Anna Cregård, docent och Rolf Solli, professor emeritus, Högskolan i Borås.

0