85. Omvärldsspaning – vad händer och hur påverkar det oss?

22 nov 2023
13:45 - 14:45

85. Omvärldsspaning – vad händer och hur påverkar det oss?

Vi lever i en turbulent men även spännande tid. Behovet av att förstå omvärlden och kunna navigera bland trender och tendenser samt tolka olika signaler är en avgörande kompetens för framtidens medarbetare i offentlig sektor. Har vi koll på viktiga omvärldsfrågor som påverkar oss? Är vi bra på att fånga upp kompetensen i organisationen som idag inte används? Inspirerar vi varandra till ett ökat värdeskapande genom att tillvarata nya tankar och idéer?

Roland Svensson, utbildningsledare KEF.
Seminariearrangör: KEF.