Varför gör vi på detta viset?

12 nov 2019
10:45 - 11:15
Tema Skola & Utbildning

Varför gör vi på detta viset?

Med egna lektorer och samarbete med akademin skapar vi vetenskapligt görande på alla nivåer för skolutveckling i Kungsbacka.

Maria Andersson skolchef, Annika Hellström verksamhetschef och Helena Sagar vetenskaplig ledare.
Seminariearrangör: Kungsbacka kommun

0