Budget, processer och styrning i all ära. Men inte utan resultat!

11 nov 2020
09:13 - 09:30

Budget, processer och styrning i all ära. Men inte utan resultat!

Ett av målen för alla chefer är att hålla budgeten. Men som alla vet innebär det inte att man har gjort ett bra jobb bara för att man lyckats med den delen. Man måste även skapa resultat för de verksamheten är till för. Det är inte enkelt att hela tiden ligga i framkant och sträva efter den optimala verksamheten. Vilka investeringar ska man göra? Är digitaliseringen välfärdens räddning eller bara en stor kostnad? Vilka styrmodeller fungerar bäst? Ska vi våga satsa i ekonomiskt instabila tider eller ska vi bara säkra verksamheten? Det handlar som så ofta att nå resultat även med begränsade resurser.

Staffan Isling, vd Sveriges Kommuner och Regioner.

0