Optimal återhämtning på jobbet

02 maj 2022
14:30 - 15:00
Öppet Forum

Optimal återhämtning på jobbet

Vill du veta hur du och dina medarbetare kan bygga upp en motståndskraft mot stress? Hur ni kan öka ert välbefinnande, effektivitet och stärka koncentrationsförmågan?

Pia Brandt kommer under denna föreläsning tala om vikten och effekterna av ett systematiskt arbete kring återhämtning på arbetsplatsen. Utifrån AFS 2015:4 vet vi ATT vi bör göra det men HUR gör vi för att lyckas? Och vad säger forskningen?

Promas har under 19 år arbetat tillsammans med några av Sveriges vassaste forskare för att ta fram en metod för stresshantering och återhämtning som fungerar på arbetsplatsen. Vi har många exempel på företag och organisationer som har lyckats och våra utvärderingsenkäter visar på tydliga effekter.

Pia Brandt, inspiratör och föreläsare inom hälsa, Konceptansvarig på Promas
Seminariearrangör: Promas

0