Organisation och ledning av framtidens skola

12 nov 2019
15:15 - 15:45
Tema Skola & Utbildning

Organisation och ledning av framtidens skola

Hur kan den enskilda skolan organiseras och ledas för nytänkande, effektivitet och likvärdigt lärande? Vi berättar om ett pilotprojekt vi gjort och om hur man kan arbeta för att utveckla och leda framtidens skola.

Johanna Kullenberg och Sabina Rodén, Seniora rådgivare, Offentlig sektor, KPMG
Seminariearrangör: KPMG

0