124. Pandemins påverkan på den globala ekonomin

04 maj 2022
10:15 - 11:00
A7

124. Pandemins påverkan på den globala ekonomin

En av de största förändringarna som inletts av pandemin är ökningen av antalet människor som väljer att sluta sina jobb. I USA kallas det “Den stora uppsägningsvågen”, något som även håller på att sprida sig till Europa. Skälen är större flexibilitet i arbetslivet och mer fritid. När anställda gör sig själva till en bristvara måste arbetsgivarna betala mer. Vi går in i en period där lönerna kommer att stiga och vinsterna kommer att falla. Vissa kallar detta löneinflation, andra kallar det ekonomisk rättvisa. Frågan är hur detta kommer påverka den globala ekonomin, tillväxten och slutligen skatteunderlaget och våra offentliga verksamheter?

David McWilliams, adjungerad professor i global ekonomi vid School of Business Trinity College Dublin och rankad som den 10:e mest inflytelserika ekonomen i världen.
Seminariespråk: Engelska.

0