125. Patientmedverkan – tillgång eller bara alibi?

14 Nov 2019
08:30 - 09:50

125. Patientmedverkan – tillgång eller bara alibi?

Vården kretsar kring patienterna. Trots detta utvecklas hälso- och sjukvården vanligtvis utifrån professionella uppfattningar om hur vård ska levereras. Är det dags att gå ifrån att utforma vård för patienter, till att utforma vård med patienter? Eller är de bara ett alibi?
Carolina Wallenius, Sverigechef, Cerner
Seminariearrangör: Cerner

0