125. Patientmedverkan – tillgång eller bara alibi?

125. Patientmedverkan – tillgång eller bara alibi?

Vården kretsar kring patienterna. Trots detta utvecklas hälso- och sjukvården vanligtvis utifrån professionella uppfattningar om hur vård ska levereras. Region Skåne har anlitat patienter som jobbar tillsammans med vårdpersonal i utformningen av framtidens arbetsprocesser. Är det dags att gå ifrån att utforma vård för patienter till att utforma vård med patienter? Eller är de bara ett alibi?

Carolina Wallenius, Sverigechef Cerner, Anna Saur Öberg, patient- och medborgaransvarig och Peter Ekolind, patientrepresentant Skånes Digitala Vårdsystem (SDV), Eva Fernvall, ordförande Inera AB, Pelle Johnsson, klinisk programchef SDV, David Sparv, chefsjuksköterska Sus förvaltning, Region Skåne och Anna Strömblad,kommunikationsdirektör Region Skåne.
Moderator: Cecilia Nebel
Seminariearrangör: Cerner och Region Skåne

0