126.På väg mot MR-kommuner och MR-regioner?

126.På väg mot MR-kommuner och MR-regioner?

Våren 2017 tog SKL beslut om en plattform för mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå. Plattformen, som utgår ifrån det internationella konceptet ”Human Rights City”, är tänkt att fungera som ett utvecklingsverktyg åt kommuner, landsting och regioner som vill bedriva ett mer systematiskt MR-arbete. Hur kan plattformen användas och hur har de kommuner, landsting och regioner som vill utgå ifrån plattformen tänkt och gjort?

Elin Gustafsson (S), kommunalråd Lunds kommun, Ingela Hagström, avdelningschef social hållbarhet Uppsala kommun och Morten Kjaerum, direktör Raoul Wallenberginstitutet i Lund.

0