Personcentrerad omställning pågår!

04 maj 2022
12:15 - 12:45
Vård & Hälsa

Personcentrerad omställning pågår!

Personcentrerad nära vård och personcentrerade sammanhållna vårdförlopp införs nu i hela landet. Vi delar med oss av kunskap, erfarenheter och verktyg som kan hjälpa er i omställningen.

Axel Wolf, Hanna Gyllensten, Emma Forsgren GPCC, Maria Taranger SU
Seminariearrangör: Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet GPCC

0