98. Personcentrerat ledarskap i praktiken

98. Personcentrerat ledarskap i praktiken

Vad krävs av ledare för att vården ska bli personcentrerad? Vi möter två vårdchefer som drivit personcentrerade projekt. De berättar om deras ledarskap och hur de skapar utrymme för personcentrering. Resultatet har inneburit bättre möjligheter att rekrytera medarbetare och mer tillitsfulla relationer som har ökat närståendes och patienters delaktighet i sin vård och hälsa.

Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet, Linda Carlsson, enhetschef för ett vård- och omsorgsboende i Örebro och Birgitta Reenbom, verksamhetschef medicinsk elevhälsa Halmstads kommun.
Seminariearrangör: Vårdförbundet.

0