6. Politiker och chefer styr och leder bättre tillsammans i kommuner och regioner

6. Politiker och chefer styr och leder bättre tillsammans i kommuner och regioner

Att styra och leda tillsammans för att skapa genomslag och resultat av politiken kommer att vara avgörande för att uppnå målet med en effektiv styrning och en vital demokrati. För att klara den strategiska planeringen de närmaste åren för kommuner och regioner behöver den politiska ledningen och cheferna styra och leda bättre tillsammans för att öka genomslag och resultat av politiken. SKR och KEFU i Lund presenterar ett nytt forskningsstödmaterial, tillsammans med några kommuner och regioner som har medverkat i studien.

Mikaela Waltersson (M), regionstyrelsens ordförande, Jörgen Preuss, regiondirektör Region Halland, Karin Jonsson (C), KSO Krokom och Hans Knutsson, forskar KEFU Lund samt Lena Lindgren, projektledare SKR.

0