Preventivmedelsrådgivning, vad vet vi om den verksamheten? Och hur kvalitetssäkras den?

12 nov 2019
15:15 - 15:45
Tema Vård & Omsorg

Preventivmedelsrådgivning, vad vet vi om den verksamheten? Och hur kvalitetssäkras den?

Preventivmedelsrådgivning sker i många organisationer utan gemensam dokumentationsstruktur eller plattform. Kvalitetsammanställningar är därför omöjliga vilket lämnar en stor vårdsektor utan kvalitetssäkring. Nya verktyg måste användas. Webbaserade ”dokumentationsblanketter” kan ligga till grund för nationell databas med möjligheter för kvalitetsuppföljning. SFOG (Svensk förening för obstetrik och gynekologi) har utarbetat kliniskt relevant innehåll som ger stöd för dokumentation, som sedan kan användas för kvalitetsuppföljning och kvalitetsstyrning.

Carina Zetterberg, Leg läkare Organisation SFOG (Svensk förening för obstetrik och gynekologi)

0