100. Prisregn över Uppsala – hur gick det till?

100. Prisregn över Uppsala – hur gick det till?

Uppsala kommun har under de senaste åren fått många priser och utmärkelser. Finns det några gemensamma orsaker till det? Kommunledningen har tagit tydliga steg från en organisation som bestod av avgränsade öar till en hel kommun med en bättre förmåga till samarbete. Föredragshållarna berättar om arbetet bakom priser och utmärkelser och hur helheten numera går före delarna.

Joachim Danielsson, stadsdirektör, Ingela Hagström, utvecklingsdirektör och Sara Eriksdotter Bjurström, chef för strategisk planering Uppsala kommun.
Seminariearrangör: Uppsala kommun.

0