16.Privatuthyrning till nyanlända – ett sätt att lösa bosättningsutmaningen?

16.Privatuthyrning till nyanlända – ett sätt att lösa bosättningsutmaningen?

Att på ett smidigt och effektivt sätt lösa nyanlända svenskars bostadsbehov har blivit en central och komplex fråga för den offentliga sektorn. En stor del av komplexiteten i bosättningsprocessen ligger i att den involverar fler intressenter vilket ställer stora krav på samordning mellan en rad olika aktörer. En framkomlig väg för att bidra till lösningen är att privatpersoner hyr ut sin bostad till nyanlända. Hur kan landets kommuner arbeta med privatuthyrning till nyanlända? Hur ska kommunen agera och vilka olika operativa modeller finns?

Jessica Carragher Wallner, PwC, Josefine Palmqvist Schultz , PwC samt Susanne Hedlund, flyktingsamordnare Botkyrka kommun.
Seminariearrangör: PwC.

0