154. Produktions- och kapacitetsstyrning för bättre vård

14 nov 2019
13:10 - 14:10

154. Produktions- och kapacitetsstyrning för bättre vård

Ett av sjukvårdens uppdrag utöver att leverera kvalitativt god och patientsäker vård är att erbjuda tillgänglig vård. Tillgängligheten är beroende av flera olika faktorer. Vilka medicinska val görs? Hur mycket resurser finns tillgängliga? Hur planeras kapaciteten visavi aktuellt behov? Hur är vårdlogistiken både inom och mellan enheter designad? Hur skapar man stabilare och mer förutsägbara vårdflöden genom strukturerad planering och kapacitetsstyrning?

Ritva Rosenbäck, VD Flowistics AB och Patrik Hidefjäll, utredare Socialstyrelsen

0