Professionsutbildningar för framtidens välfärd

08 mar 2022
15:00 - 16:00

Professionsutbildningar för framtidens välfärd

Välfärden bärs till betydande delar upp av olika slags professioner. Lärare, läkare, socionomer, poliser, för att bara nämna några, är de som ser till att tjänster, service och information kommer allmänheten till del. Dagens men även framtidens samhälle präglas av komplexitet där många olika intressen och värden ska hanteras. Blir välfärdens professioner rustade med den kompetens som krävs för att utföra sitt uppdrag? Vad får de med sig på sina respektive professionsutbildningar och är det något som saknas?

Jenny Madestam, universitetslektor Försvarshögskolan.

0