88. Professionsutbildningar för framtidens välfärd

88. Professionsutbildningar för framtidens välfärd

Välfärden bärs till betydande delar upp av olika slags professioner. Lärare, läkare, socionomer, poliser, för att bara nämna några, är de som ser till att tjänster, service och information kommer allmänheten till del. Dagens men även framtidens samhälle präglas av komplexitet där många olika intressen och värden ska hanteras. Blir välfärdens professioner rustade med den kompetens som krävs för att utföra sitt uppdrag? Vad får de med sig på sina respektive professionsutbildningar och är det något som saknas?

Madeleine Liljegren, ordförande Läkarförbundets utbildnings- och forskningsråd och ledamot i Läkarförbundet, Fredrik Hjulström, socialpolitisk chef Akademikerförbundet SSR, Kerstin Svensson, professor i socialt arbete vid socialhögskolan på Lunds universitet och Ragnhild Karlsson, vice förbundsordförande Vårdförbundet.
Moderator: Jenny Madestam, universitetslektor Försvarshögskolan.

0