Förebild som kommun med hälsocertifierad skola

13 nov 2019
10:45 - 11:15
Tema Skola & Utbildning

Förebild som kommun med hälsocertifierad skola

Ungas psykiska ohälsa motiverar en nationell hälsosatsning. I väntan på den kan skolor i din kommun, med Anders Hansens budskap i verktyget QLeva, visa vägen för en hållbar utveckling för människan. Hälsouppdraget ligger redan i läroplanen – QLeva är det konkreta och långsiktiga verktyget.

Åse Victorin, Barn- och skolläkare samt Författare QLeva – Hjälp till hälsa och lärande, Susanne Malmström, säljansvarig Qleva samt rektor från QLeva-certifierad skola
Seminariearrangör: QLeva AB

0