113. Quality 5.0 – att leda och styra för framgång i en turbulent värld

14 nov 2019
08:30 - 09:50
H2

113. Quality 5.0 – att leda och styra för framgång i en turbulent värld

En snabbrörlig omvärld ställer nya krav på innovation och förändring, men vi är inte där! Chefer och medarbetare mår allt sämre på jobbet, fångade i gamla strukturer och synsätt. Engagemanget kvävs och gör organisationer ineffektiva. Denna oroande samhällsutveckling tonar fram som vår tids stora ledningsutmaning. En vikande jobbhälsa kan få en betydande negativ påverkan på konkurrenskraft och verksamhetsresultat. Vad behöver göras för att släppa loss kraften som faktiskt finns och utveckla ett ledarskap för hållbar framgång?

Mats Deleryd, vd för SIQ med mångårig erfarenhet av ledarskap på internationell nivå och Jacob Hallencreutz, koncernchef EPSI Rating Group

0