Rädda demokratin med nya argument!

Rädda demokratin med nya argument!

32 unga i åldrarna 18-24 från olika sociala bakgrunder i 18 länder samlas en vecka i Göteborg för att tillsammans arbeta fram nya argument för ett starkt öppet samhälle och en robust demokrati. Lyssna till de unga och bidra med dina erfarenheter i ett samtal om demokratins framtid.

Lena Langlet, samordningsansvarig demokratiområdet SKL, Christina Mattisson, ordförande SKL:s beredning för demokratifrågor samt regionråd i Blekinge, Johan Rocklind, KSO Gnesta, Martin Sande, senior samtalsledare Dialogues, Urban Strandberg, initiativtagare och projektledare International Youth Think Tank samt fyra 18-24-åringar från International Youth Conference, som pågår på Svenska Mässan 11-14 november.

Seminariearrangör: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i samverkan med projektet International Youth Think Tank, som initierats av Cecilia Malmström och Urban Strandberg.

0